• Professional Esports Counter-Strike: Global Offensive player Niklas Hallikainen also known as Sokea (Finland).